GDPR

Behandling av personuppgifter

Västerviks Teater & Konferens är en del av Västerviks Bostads AB.

När du gör en förfrågan hos Västerviks Teater & Konferens behandlar vi dina personuppgifter.
Genom att ni besöker vår hemsida med tillhörande undersidor medger ni som besökare att vi insamlar data via Google Analytics. Google är personuppgiftsansvarig i Goolge Analytics.
Vi lagrar ej några personuppgifter på vår webbplats som personnummer eller annan känslig information. 

Insamlingen ovan sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).


Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Västerviks Teater & Konferens registreras dina personuppgifter när du gör en offertförfrågan eller bokar något hos oss. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftansvar
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Västervik Bostads AB, Box 502, 593 25 Västervik, org/nr 556050-3095.

 

Dataskyddsombud
Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på dso.bostadsbolaget@vastervik.se.

Registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.
Begäran skickas till Västerviks Teater & Konferens, Box 502, 593 25 Västervik eller via e-post teaterkonferens@vastervik.se

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Västerviks Teater & Konferens via brev, e-post eller telefon 0490-25 56 80. Har du klagomål på Västerviks Teater & Konferens angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen
Västerviks Bostad är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.
Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Västerviks Bostads AB ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Västerviks Bostads AB/ Västerviks Teater & Konferens, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.
*General Data Protection Regulation

Fotografering på publika arrangemang.

Vid publika arrangemang kan det förekomma fotografering och videoupptagning. Vi använder bilderna/videos för att informera om vår verksamhet i olika kanaler. Om du inte vill vara med på våra bilder/videos går det bra ta kontakt med oss innan arrangemang och vår personal på plats och meddela detta. Om du i efterhand skulle identifiera dig själv på någon bild i våra digitala kanaler och vill få den borttagen har du rätt till det, kontakta oss då på teaterkonferens@vastervik.se.
*Vi ansvarar endast för vår egen fotografering.

Image

Västervik Teater & konferens

Spötorget 1, 59330 Västervik
teaterkonferens@vastervik.se
0490-25 56 80